Vest 72 te Dordrecht

Werkzaamheden: Haalbaarheid, ontwerp, tekenwerk en constructie.

Vanuit haalbaarheidsstudie en nauwoverleg met opdrachtgever en vakteam Erfgoed een architectonisch ontwerp opgezet.
Vest 72 krijgt een funderingsherstel en wordt gesplitst in 4 ruime appartementen met ieder een eigen tuin.